English

مخزن تحت فشار

کارشناس طراحی و مسئول فنی: پاکزادیان مقدم

مخزن تحت فشار , کارشناس طراحی و مسئول فنی: پاکزادیان مقدم

‫ ‫
‫ مخازن تحت فشار مخازن فلزی معمولاً استوانه‌ای یا کروی برای نگهداری و یا انجام فرایند های شیمیایی مایعات و یا گازها می‌باشند که توانایی مقاومت در برابر بارگذاری‌های مختلف (فشار داخلی، و یا فشار خارجی و خلا در داخل) را دارا می‌باشند. ‫
‫ASME SecVIII Div Iاستاندارد اصلی برای طراحی این مخازن می‌باشد که توسط انجمن مهندسان مکانیک آمریکا تدوین شده و هر چهار سال یکبار مورد بازنگری قرار می‌گیرد. کاربرد عمده این مخازن در صنایع نفت و گاز می‌باشد ‫

‫ ‫
‫ تلفن تماس جهت استعلام بها و اطلاعات فنی ‫
‫شهرام شکور : 09122709943 ‫
‫Email: sgsaco@gmail.com ‫