English

طبقه بندی مخازن بر اساس فشار و ضخامت

‫ ‫
‫ طبقه بندی بر اساس فشار ‫
‫الف - مخزن تحت فشار داخلی ‫
‫در این نوع مخزن معمولا سیالی با فشار بالاتر از فشار اتمسفر وجود دارد. ‫
‫ب - مخزن تحت فشار خارجی ‫
‫مخازن تحت فشاری که با شرایط خلاء مرتبط هستند باید برای فشار خارجی طراحی شوند در غیر این صورت متلاشی خواهند شد. ‫
‫طبقه بندی بر اساس ضخامت جداره ‫
‫الف - مخازن جدار نازک ‫
‫ یکی از متداولترین انواع مخازن است.در اینمخازن نسبت ضخامت پوسته به قطر کمتر از 10% است. ‫
‫ب - مخازن جدار ضخیم ‫
‫در این نوع مخازن نسبت ضخامت پوسته به قطر بیشتر از 10% است. ‫

طبقه بندی مخازن بر اساس فشار و ضخامت -
‫ ‫
‫ ‫طبقه بندی مخازن تحت فشار

‫ ‫
‫ طبقه بندی مخازن تحت فشار ‫
‫طبقه بندی بر اساس شکل ‫
‫الف - مخازن استوانه ای ‫
‫اغلب به صورت یک استوانه ای با دو سر عدسی ساخته می شوند.این نوع مخازن رایج ترین نوع مخازن هستند.مخازن استوانه ای بلند ممکن است عمودی یا افقی باشند.اصولا نیاز عملیاتی یک برج تعیین کننده نوع افقی یا عمودی بودن آن است. ‫

طبقه بندی مخازن تحت فشار -
‫ ‫
‫ برای مثال برجها که نیاز به ثقل جهت جداسازی فازها دارند به صورت عمودی نصب می شوند در حالیکه مبدلهای حرارتی هم می توانند به صورت افقی و هم عمودی نصب گردند.در مورد مبدلهای حرارتی این انتخاب روش انتقال گرما وسیر سیال صورت می گیرد.در مخازن ذخیره محل نصب ‫
‫عمدتا عامل انتخاب می باشد. ‫
‫ب - مخازن کروی ‫
‫به علت استحکام ذاتی شکل کروی این مخازن اصولا برای فشارهای بالا بکار می روند.مخازن ذخیره بزرگ که تحت فشار متوسط قرار دارند معمولا شکل کروی یا شبه کروی دارند ‫