English

کاربرد های مخازن تحت فشار

‫ ‫
‫ کاربردها ‫
‫مخازن تحت فشار درانواع کاربردهای گوناگون،هم در بخش صنعتی و هم در بخش خصوصی استفاده می شود.این مخازن برای ذخیره هوای فشرده ومخازن آب داغ خانگی کاربرد دارد.نمونه های دیگر از کاربرد آن می توان مخازن تحت فشاراستوانه غواصی،برج های تقطیر، اتوکلاو، درپالایشگاه های نفت و پتروشیمی، راکتورهای هسته ای، زیر دریایی وکشتی فضایی،مخازن پنوماتیکی وهیدرولیکی تحت فشار، مخازن کیسه هوای خودرو ومخازن ذخیره سازی مانند کلر، آمونیاک پروپان ، بوتان و LPG گاز مایع نام برد. ‫

کاربرد های مخازن تحت فشار -
‫ ‫
‫ مخزن LPG مورداستفاده در خودرو ‫