English

ASME Sec VIII DIV I

ASME Sec VIII DIV I ,

‫ ‫
‫ این کد ساخت مورد استفاده در صنایع نفت و گاز ایالات متحده امریکا می باشد. ‫
‫با توجه به توسعه و گسترش صنعت بخصوص در زمینه های نفت، گاز و پتروشیمی و کاربرد وسیع مخازن تحت فشار در این صنایع لازم است که کارشناسان و متخصصین این حرفه با کد و استاندارد های مربوطه آشنایی لازم و کافی را داشته باشد. در مقاله حاضر به علت کارایی فراوان استاندارد ASME SEC VIII در بازرسی حین ساخت مخازن تحت فشار سعی شده است که نکات کلیدی آن و بازرسی های کارگاهی در اختیار خوانندگان محترم قرار داده شود. ‫

ASME Sec VIII DIV I -
‫ ‫
‫ عوامل تعیین کننده تنش زدایی مخزن ‫
‫* تنش زدایی بر اساس سرویس مخزن ‫
‫در صورتیکه مخزن حاوی سیال کشنده باشد، تنش زدایی بر روی مخزن با هر جنس و ضخامتی اعمال خواهد شد (مطابق UW 2). ‫
‫* تنش زدایی بر اساس جنس و ضخامت مواد: ‫
‫مطابق با UCS 56 با توجه به جنس و ضخامت نیاز یا عدم نیاز به تنش زدایی مخزن قید شده است. بطور مثال برای مواد با P NO: 1 Gr 1, 2, 3 در صورتیکه ضخامت آن بیش از 38 میلیمتر باشد، عملیات تنش زدایی می بایست صورت گیرد. برای ضخامت های بالای 32 میلیمتر و زیر 38 میلیمتر در صورتیکه عملیات پیشگرم تا دمای 95 درجه اعمال شده باشد نیازی با PWHT نمی باشد، در غیر اینصورت عملیات می بایست صورت گیرد. ‫
‫مواردیکه باید قبل از عملیات تنش زدایی کنترل گردد: ‫
‫* جنس و ضخامت مخزن ‫
‫* دستورالعمل تهیه شده و مطابقت آن با استاندارد (در این قسمت می بایست با توجه به ضخامت و جنس مخزن میزان Holding Time و Holding Temperature را بررسی کرد که این امر توسط Table UCS 56 انجام می گیرد. برای مثال جهت مواد با P.NO: 1 Gr NO:1, 2 , 3 میزان Holding Temperature باید 595 درجه و زمان Holding برای ضخامت های تا 51 میلیمتر به ازاء هر 25 میلیمتر یک ساعت می باشد) ‫
‫* گواهی کالیبراسیون کوره و ترموکوپل ها ‫
‫* محافظت از فلنج ها (سطح فلنج ها می بایست توسط مواد نسوز جهت جلوگیری از حرارت مستقیم پوشیده شود) ‫
‫* سختی سنجی مخزن (سختی سنجی می بایست در سه ناحیه جوش، فلز پایه و HAZ انجام گیرد) ‫
‫* ثبت مشخصات مخزن، تاریخ و امضاء بر روی گراف ‫
‫الزامات تنش زدایی (مطابق UCS 56): ‫
‫* به هنگام قرار دادن مخزن در کوره دمای کوره نباید بیش از 425 درجه سانتیگراد باشد. ‫
‫* بالاتر از دمای 425 درجه سانتیگراد نرخ گرمایش مخزن نباید بیش از 222 درجه ساعت بر اینج باشد. ‫
‫* در هنگام گرم کردن مخزن اختلاف دمایی بین ترموکوپل ها نباید بیش از 120 درجه سانتیگراد باشد. ‫
‫* در هنگام نگهداری دما (Holding) اختلاف دمای بین ترموکوپل ها نباید بیش از 83 درجه سانتیگراد باشد. ‫
‫* نرخ سرد کردن مخزن در زمانیکه دما بیش از 425 درجه سانتیگراد باشد نباید بیش از 280 درجه ساعت بر اینج باشد. ‫
‫* سرد کردن مخزن می بایست تا دمای 425 درجه سانتیگراد انجام و کنترل گردد و زیر آن می توان مخزن را از کوره خارج کرد. ‫