English

تبخیرکننده 80 گالنی

تبخیرکننده 80 گالنی ,

‫ ‫
گاز مایع که مخلوطی از گازهای پروپان و بوتان میباشد معمولاً به نسبت (60-40) یا (50-50) عرضه میشود ، برای تبدیل شدن این مایع به گاز ، که هر کیلوگرم آن حدود 2 لیتر میشود نیاز به 86 کیلو کالری گرمای نهان تبخیر میباشد. ‫

تبخیرکننده 80 گالنی -
‫ ‫
‫ در مواقعی که درجه حرارت محیط نسبتاً بالا بوده یا میزان مصرف نسبت به حجم مخزن دخیره کم باشد گرمای مورد نیاز از محیط وازطریق سطح مخزن ذخیره تامین میشود . ولی در مواقعی که حرارت محیط پایین و یا حجم برداشت بالا باشد لازم است تا گرمای تبخیر، به مایع داده شود، ضروری است که این انرژی از طریق منبع حرارتی مطمئن و ایمن تامین گردد ، یکی از راهکارها، استفاده از دستگاه تبخیر کننده میباشد. ‫
‫ما برحسب نیاز مصرف کننده تبخیر کننده مورد نظر را طراحی و پیشنهاد میکنیم. ‫
‫منبع حرارتی این تبخیر کننده ها را میتوان از المنتهای برقی و یا مشعل گاز سوز اتنخاب نمود . ‫
‫یکی از مدلهای این دستگاه که بیش از سایر ظرفیتها مورد استقبال صنایع قرار گرفته ، تبخیر کننده 80 گالنی برقی از نوع الکتریکی با سیستم حرارت غیر مستقیم میباشد. ‫
‫تبخیر کننده مذکور حرارت مورد نیاز را توسط سه دسته مساوی از المنتهای برقی که در داخل تانک مایع ناقل حرارت قرار دارند تامین میکند. ‫
‫لوله های حامل گاز نیز کاملاً در مایع ناقل حرارت غوطه ورند بنابراین حرارت مورد نیاز از طریق مایع ناقل به گاز منتقل میشود . ‫
‫مایع ناقل اتش زا نبوده و موجب خوردگی فلزات نمیشود. ‫
‫ ‫
‫ ‫
‫مشخصات فنی: ‫
‫قدرت المنتهای برقی (18 کیلووات) است که به سه دسته (6 کیلوواتی) تقسیم میشوند. ‫
‫برحسب ظرفیت مورد نیاز میتوان هر تعداداز این سه دسته را به دلخواه در مدار قرار داد. ‫
‫گنجایش مخزن ناقل مایع حرارت 200 لیتر کلایکول حداکثر درجه حرارت کاری مجاز برای دستگاه 90 درجه سانتیگراد میباشد ‫
‫ادوات و لوازم ایمنی و کنترل دستگاه ‫
‫ترموستات کنترل کننده درجه حرارت مایع ناقل 40 تا 90 درجه سانتیگراد ‫
‫ترموستات کنترل درجه حرارت گاز خروجی 0 تا 40 درجه سانتیگراد ‫
‫ترموستات حس کننده برودت +40 تا-40 درجه سانتیگراد ‫
‫ترموستات حس کننده حداقل درجه حرارت گاز مایع 0 تا 40 درجه سانتیگراد ‫
‫شیر اطمینان فشار گاز ‫
‫تابلو کنترل و کلیدهای فرمان ‫
‫روش یهره برداری و نقشه لوله کشی در اوراق جداگانه تحویل خریدار خواهند شد ‫